تغلیظ کننده خون رقیق شده در حین عمل های قلب باز

(دانلود دستورالعمل)

 

ست هموکانسنتریشن نوعی از تجهیزات پزشکی است که در عمل جراحی قلب باز به صورت یک بار مصرف استفاده می شود. استفاده از دستگاه اکسیژنراتور و قلب مصنوعی در حین عمل جراحی باز مایع زیادی به بدن تحمیل می نماید. این مایع اضافه بلافاصله بعد از پایان عمل جراحی با کمک هموکانسنتریتور (Ultrafiltration) و کانوکشن (Convection) از بدن دفع می شود.

هموکانسنتریتور که جزء اصلی این محصول است عبارت است از یک عشاء نیمه تراوا با الیاف تو خالی که در سطح خود منافذ کوچکی دارند. گلبول ها، پروتئین ها و گابولین ها از این منافذ عبور نمی کنند، اما آب، کراتین، اوره، کلراید و قند می توانند از آن عبور کنند. به این ترتیب خون تصفیه می شود.

Product NameProduct CodeFiberMax. TMP (mmHg)Effective Surface Area (m2)UF-Coefficient (ml/mmHg.h)
Hemoconcentration
PES160HF
4222350Polyethersulfone 160 HF5001.662
Hemoconcentration
PS160HF
4222360Polysulfone 160 HF5001.655
Hemoconcentration
PS180HF
4222365Polysulfone 180 HF5001.859