محصولات پودری بگ و کاتریج

رنابگ و رنابگ S


Product Product Code Bag Material Pieces/Packing Dialysate Flow Rate
RenaBag 550g 4315205 PA/PE 16 500 ml/min
RenaBag 650g 4315210 PA/PE 16 500 ml/min
RenaBag S 550g 4315215 PA/PE 16 500 ml/min
RenaBag S 650g 4315220 PA/PE 16 500 ml/min

رناکارت

 

ProductProduct CodeHousing MaterialPieces/PackingDialysate Flow Rate
RenaCart 550 g4315305PP10500 ml/min
RenaCart 650 g4315310PP10500 ml/min
* در صورت درخواست مشتری قادر به تولید پودرهای 750 گرمی خواهیم بود.
رنابگ 650 گرم
رنابگ اس 650 گرم
رناکارت 650 گرم

NephroCan S.r.l VIA SAVOIA 78, 00198 ROMA, ITALY
TEL.: +39 0685 2371 FAX: +39 06853 50187
Website: www.NephroCan.com/EU-Rep