کارخانه

اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد خیابان حافظ غربی، نبش بوستان دوم
کـدپســـتی : 3188114366
تلفن : 37777620-26-98+

 

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (171) 72925 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه چهارم
کـدپســـتی : 1998837011
تلفن : 72921-21-98+
نمابر:22073103-21-98+
info@pharmed.co

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم:(175) 72925-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

مرکز فروش

شرکت مدوی طب پویان
www.medwayteb.com info@medwayteb.com