محصولات پودری بگ و کاتریج

رنابگ و رنابگ S

دستورالعمل استفاده

 
ProductProduct CodeBag MaterialPieces/PackingDialysate Flow Rate
RenaBag 550g4315205PA/PE16500 ml/min
RenaBag 650g4315210PA/PE16500 ml/min
RenaBag 750g 4315230 PA/PE 16 500 ml/min 
RenaBag S 550g4315215PA/PE16500 ml/min
RenaBag S 650g4315220PA/PE16500 ml/min
 RenaBag S 750g4315240  PA/PE 16500 ml/min 

 

رناکارت

دستورالعمل استفاده

ProductProduct CodeHousing MaterialPieces/PackingDialysate Flow Rate
RenaCart 550g4315305PP10500 ml/min
RenaCart 650g4315310PP10500 ml/min
 RenaCart 750g4315315  PP 10500 ml/min 
 7

رناکارت بی

دستورالعمل استفاده

ProductProduct CodeHousing MaterialPieces/PackingDialysate Flow Rate
 RenaCart B 650g4315314 pp 10 500 mi/min 
 
رنابگ 650 گرم
رنابگ اس 650 گرم
رناکارت 650 گرم

NephroCan S.r.l VIA SAVOIA 78, 00198 ROMA, ITALY
TEL.: +39 0685 2371 FAX: +39 06853 50187
Website: www.NephroCan.com/EU-Rep